Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı


Psikoloji bölümü öğrencilerimiz için açılan Zorunlu İngilizce Hazırlık Programımız öğrencilerimize gerekli temel becerileri kazandıracak, küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde dili akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Haftada 30 ders saati olan program her ders için 45 dakikadan oluşmaktadır. Her dönem iki vize, bir yıl-sonu sınavı ve üç sözlü sınavı içerir. Temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra, dil için gerekli olan konuşma, yazma, dinleme, okuma ve dil bilgisi derslerini içerir. Öğrencilerimizin derslere devam ettiği süre boyunca dili anlaması, anladığını ifade edebilmesi, yazabilmesi ve daha bölümüne geçmeden o bölümle ilgili akademik okuma parçaları üzerinde çalışma yapabilmesini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra dil becerilerini hem günlük hayatta hem de makale yazarken kullanabileceklerdir. 

Designneuro