MYO - Havacılık Bölümleri


Rumeli Üniversitesi, Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencilerine kapsamlı bir İngilizce Programı sunmaktan gurur duymaktadır.

Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programlarına kayıt yaptıran öğrenciler birinci sınıfa devam ederken yoğun bir genel İngilizce eğitimi alırlar. Üniversiteye devam ettikleri bu ilk yılda öğrenciler genel İngilizcede güçlü bir temel oluşturmayı amaçlayan İngilizce derslerine katılırlar. Böylelikle öğrenciler günlük hayatta iletişim kurabilecek ve anlayabilecek seviyeye gelirler. Ayrıca birinci sınıfta katıldıkları genel İngilizce dersleri onları ikinci sınıfta alacakları mesleki İngilizce derslerine hazırlar. Her üç programdaki öğrenciler ilk yıllarında haftada 6 saat genel İngilizce eğitimi alırlar. Müfredatımız, öğrencilerimizin sonraki kişisel ve mesleki yaşamlarında önemli bir yere sahip olan iletişimsel öğretim yöntemlerini içerir.

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Uçak Teknolojisi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programlarındaki öğrencilerine vazgeçilmez bir genel İngilizce eğitimi sunmaktadır, ancak isteyen öğrenciler ilk yıl genel İngilizce dersleri için muafiyet sınavına girebilir. Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarih aralığında online olarak web sitemizden başvuru yapmaları gerekmektedir. T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Duyuru sayfasından (İnternet sitesinden) sınav yeri ve tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Muafiyet sınavı 50 sorudan oluşarak çoktan seçmeli olarak yapılır, her soru 2 puan değerinde olup toplam 100 puan üzerinden hesaplanır ve sonuçlar optik okuyucu ile okunur. Muafiyet sınavı geçiş notu harf notu ile BB, rakam notu ile en az 75 puandır.

İkinci yıllarında öğrenciler, ilk yıllarında İngilizce’de gerekli temeli edindikten sonra Mesleki İngilizce derslerine devam ederler.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programındaki öğrenciler, ikinci yıllarında haftada 8 saat Mesleki İngilizce eğitimi alırlar. Bu yoğun İngilizce programında öğrenciler alanında başarılı olmak için bilmeleri gereken prosedürler, duyurular ve cümle yapıları öğrenirler.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programındaki öğrenciler, ikinci yıllarında haftada 8 saat Mesleki İngilizce eğitimi alırlar. Özel olarak hazırlanmış İngilizce programımıza devam eden öğrencilerimiz havaalanlarında kullanılan gerekli terimler, kavramlar, prosedürler ve yönetim yapıları hakkında bilgi sahibi olurlar, böylece iş hayatına profesyonel anlamda hazır olurlar.

UÇAK TEKNOLOJİSİ

Uçak Teknolojisi programındaki öğrenciler, ikinci yıllarında haftada 6 saat Mesleki İngilizce eğitimi alırlar. Bu programa devam eden öğrencilerimiz İngilizce hazırlanan uçak bakım kılavuzunu okumayı ve anlamayı öğrenirler. Böylelikle sözlü ve yazılı talimatları, prosedürleri takip edebilirler. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler donanımlı uçak teknisyenleri olmak için gerekli becerileri kazanmış olacaklardır.

Designneuro