Kariyer İngilizcesi Dersleri


“Kariyer İngilizcesi Dersleri”  öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için eğitim aldıkları alanlara özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölümdeki öğretim üyeleri tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Dersi alacak öğrencilerimizin Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması gerekmektedir. Derslere devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmeleri hedeflenmiştir.

B1 Seviye Belirleme Sınav tarihi duyurusu web sitemizden yapılacaktır.  

Designneuro